Polska wersjaEnglish version
Ilustrowana encyklopedia ptaków Polski
Sekcja lub kategoria nie istnieje
30.12.2010 03:48:43 | odsłon: 11915

Pod koniec sierpnia 2010 r., do księgarń trafiła długo przez nas przygotowywana „Ilustrowana encyklopedia ptaków Polski” wydana przez wydawnictwo Carta Blanca, wchodzące w skład Grupy Wydawniczej PWN. Książka ta, rekomendowana przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), jest rodzoną siostrą wydanej w ubiegłym roku "Ilustrowanej encyklopedii zwierząt Polski", która szybko stała się bestsellerem, ciesząc się ogromną popularnością zarówno wśród przyrodników i miłośników zwierząt, jak też wielu bibliofilów.

 Okładka Ilustrowanej encyklopedii ptaków Polski

Ryc. 1: Pierwsza strona okładki "Ilustrowanej encyklopedii ptaków Polski"

Pod koniec 2009 r. lista dziko żyjących ptaków stwierdzonych w Polsce obejmowała aż 448 gatunków. To znacznie więcej niż w przypadku ssaków, gadów, płazów i ryb razem wziętych! Bogactwo krajowej awifauny i duże zróżnicowanie siedlisk sprawiają, że na ptasiej mapie Europy Polska jawi się jako miejsce zupełnie wyjątkowe. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie tą gromadą zwierząt stale rośnie. Obserwowanie ptaków zyskuje coraz większą popularność i prowadzone jest nie tylko w celach naukowych, lecz także z pobudek hobbystycznych. Niniejsza encyklopedia została opracowana z myślą o wszystkich miłośnikach tej dziedziny: zarówno początkujących obserwatorach ptaków, jak i doświadczonych ornitologach. Autorzy tekstów i fotografi i zamieszczonych w encyklopedii to uznani przyrodnicy, na co dzień zajmujący się badaniem i obserwacją ptaków w ich naturalnym środowisku. Łączy ich ogromna wiedza, miłość do przyrody i pasja zgłębiania jej tajników:

MICHAŁ RADZISZEWSKI
Jego życiową pasją jest obserwowanie ptaków. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracę magisterską poświęcił tematyce fi nansowania ochrony różnorodności biologicznej w Polsce. Od 1994 r. członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a przez kilka lat również jego etatowy pracownik, specjalizujący się w zarządzaniu projektami ochrony gatunkowej. Współtwórca i były administrator powołanej przez OTOP ogólnokrajowej, interaktywnej bazy danych o obserwacjach ptaków (www.awibaza.pl.). Autor licznych artykułów poświęconych ptakom i ptasiarstwu, publikowanych m.in. na łamach „Ptaków”, „Wiedzy i Życia” oraz czasopism branżowych. Tłumacz i konsultant przekładów książek z dziedziny zoologii i ochrony środowiska. Długoletni współpracownik Zakładu Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego, wyróżniony za wkład w poznanie ornitofauny regionu śląskiego. Podczas licznych podróży poświęconych obserwacjom ptaków zwiedził niemal całą Polskę, połowę Europy oraz część Ameryki Północnej. W 2009 r. zdobył uprawnienia do obrączkowania ptaków w Polsce, dołączając w ten sposób do grona współpracowników Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.

MATEUSZ MATYSIAK
Przyrodnik, ornitolog i fotografik, z zawodu leśnik i inżynier ochrony środowiska. Obserwacjami i fotografowaniem przyrody, w tym w szczególności ptaków, zajmuje się od 1985 r. Do 1998 r. mieszkał w Przygodzicach w dolinie Baryczy, gdzie przez wiele lat wnikliwie badał awifaunę Stawów Przygodzickich. Współpracując z ośrodkami naukowymi we Wrocławiu i Poznaniu oraz miejscowymi organami ochrony przyrody, przyczynił się do objęcia ochroną prawną (Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, ostoja Natura 2000) unikatowych terenów wodno-błotnych w dolinie górnej Baryczy. Obecnie najwięcej czasu poświęca fotografowaniu oraz ochronie ptaków i przyrody Zatoki Gdańskiej, Puszczy Białowieskiej, Bagien Biebrzańskich oraz Niziny Mazowieckiej. Jest laureatem wielu konkursów fotograficznych, autorem licznych zdjęć ptaków opublikowanych w dziesiątkach książek i setkach czasopism polskich i zagranicznych, a także twórcą znanych inicjatyw i projektów promujących ptaki, przyrodę i fotografię, m.in. wortalu BirdWatching.pl, serwisu komórkowego „PPP-SMS 602620920” donoszącego o obserwacjach rzadkich ptaków w Polsce oraz „PPPikników” – wypraw ptasiarskich po Polsce
.

Strona z "Ilustrowanej encyklopedii ptaków Polski"Strona z "Ilustrowanej encyklopedii ptaków Polski"Strona z "Ilustrowanej encyklopedii ptaków Polski"Strona z "Ilustrowanej encyklopedii ptaków Polski"

Ryc. 2-5: Przykładowe stronice "Ilustrowanej encyklopedii ptaków Polski"

ILUSTROWANĄ ENCYKLOPEDIĘ PTAKÓW POLSKI można traktować jako znakomite źródło podstawowych informacji o całej krajowej awifaunie, praktyczny przewodnik dla ornitologów oraz skarbnicę ciekawostek.

 • szczegółowe opisy blisko 240 gatunków lęgowych oraz gatunków regularnie przelotnych,

 • wzmianki na temat wszystkich pozostałych gatunków pojawiających się w Polsce,

 • rozdziały dotyczące rozmaitych aspektów życia ptaków, ich biologii i ekologii,

 • szczegółowe opisy 19 najważniejszych i najciekawszych polskich ptasich ostoi,

 • ponad 700 fotografi i ptaków w najróżniejszych sytuacjach,

 • kilkadziesiąt tabel z wykazami gatunków i ich statusem ochrony w Polsce,

 • kilkaset ilustracji: rysunki budowy ciała, schematy tropów, mapy zasięgów występowania,

 • praktyczne informacje dotyczące obserwacji poszczególnych gatunków w terenie

ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA PTAKÓW POLSKI to książka, której nie powinno zabraknąć na Twojej półce.

PRZECZYTAJ O:

 • niedoścignionych myśliwych i ich skutecznych, widowiskowych technikach łowieckich,

 • ptakach zagrożonych w Polsce wyginięciem, m.in. głuszcu, kulonie i krasce,

 • gatunkach rzadko spotykanych i mało znanych, takich jak terekia, alczyk czy nagórnik.

DOWIEDZ SIĘ O:

 • ptakach nurkujących na głębokość 70 m, śpiących w locie i naśladujących dźwięk telefonu,

 • gatunkach oszukujących napastników i przynoszących prezenty swym partnerom,

 • gościach z dalekiej Północy i gorącego Południa, takich jak śnieguła i sęp płowy.

ZOBACZ:

 • tokujące bataliony, walczące cietrzewie i nurkujące zimorodki,

 • dzierzby nakłuwające swą zdobycz na cierń oraz polujące sowy, bieliki i rybołowy,

 • zachowania stadne, rytuały godowe i różne sposoby komunikowania się ptaków

  Strona z "Ilustrowanej encyklopedii ptaków Polski"
Strona z "Ilustrowanej encyklopedii ptaków Polski"
Strona z "Ilustrowanej encyklopedii ptaków Polski"

 Ryc. 6-8: Przykładowe stronice "Ilustrowanej encyklopedii ptaków Polski"

"Ilustrowana encyklopedia ptaków Polski" to obecnie najaktualniejsze i zarazem najbardziej wyczerpujące źródło wiedzy o biologii i ekologii wszystkich ptaków Polski. Opisy gatunków są istnym kompedium wiedzy zebranej z najlepszej literatury światowej oraz własnych, wieloletnich doświadczeń terenowych jej autorów. Opisy ptaków przedstawiają treściwe i wypełnione licznymi ciekawostkami infrormacje o wyglądzie zewnętrznym i rozpoznawaniu, trybie życia, rozrodzie, zagrożeniach i sposobach ochrony, a w towarzyszących opisom tabelach zestawiono dane o rozmiarach ptaków, wielkości ich zniesień oraz wskazówki dotyczące obserwacji w terenie. Uzupełnienie tekstu stanowią mapki ilustrujące zasięg danego gatunku w kraju.

Książka posiada duży format i niezwykle bogatą szatę graficzną, a zawarta w niej wiedza o ptakach zilustrowana jest blisko 800 najlepszymi zdjęciami ptaków Polski, dzięki temu pretenduje do miana ptasiarskiego albumu fotograficznego.

Objętość książki to aż 352 strony, z czego 252 strony zajmuje szczegółowy przegląd gatunków ptaków Polski, 64 strony poświęcono rozdziałom wprowadzającym do naszych ptaków, ich życia, biologii, ekologii, ochrony, obserwacji i fotografowania, a na 36 stronach opisano i pokazano najciekawsze ostoje ptaków w Polsce.

Mateuszek Matysiak z "Ilustrowaną encyklopedią ptaków Polski"

Ryc. 9: Jeden z pierwszych, dumnych posiadaczy "Ilustrowanej encyklopedii ptaków Polski"

Jestem przekonany, że „Ilustrowana encyklopedia ptaków Polski” w pełni zadowli zarówno początkujących miłośników ptaków, dzieci i dorosłych, jak też zupełnie zaawansowanych i najbardziej wybrednych ornitologów.

Mateusz Matysiak